Suurpelto I, 330404

Kehä II:n varren rakentumattomille toimistokortteleille etsitään uutta toiminnallista ja kaupunkikuvallista sisältöä. Alue muuttuu toimistovaltaisesta asumispainotteisemmaksi ja alueelle etsitään Suurpellon teemoihin liittyviä palvelukonsepteja. Asemakaavoitus etenee vaiheittain.

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä. Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää luonnosmaisen suunnitelman. Se tavoitteena asettaa nähtäville keväällä 2021. 

Asemakaavoituksen kulku