Suurpelto I, 330404

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto nähtävillä 19.4.–18.5.2021 Espoon uudella sivustolla

Kehä II:n varren rakentumattomille toimistokortteleille etsitään uutta toiminnallista ja kaupunkikuvallista sisältöä. Alue muuttuu toimistovaltaisesta asumispainotteisemmaksi ja alueelle etsitään Suurpellon teemoihin liittyviä palvelukonsepteja. Asemakaavoitus etenee vaiheittain.

Asemakaavoituksen kulku