Kaupunginhallituksen päätöksiä 8.5.2017

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.5.2017 klo 19.03

Kaupunginhallitus päätti hallintosääntöä koskevasta ehdotuksesta valtuustolle. Neuvottelujen tuloksena hallintosääntöesitykseen on tehty muutoksia, joiden mukaan mm. varhaiskasvatusjaosto säilyy ja esiopetuksen hallinnollinen ratkaisu ei sisälly hallintosääntöön. Kaupunginhallituksen kokouksessa päätettiin lisäksi esittää, että varhaiskasvatusjaoston puheenjohtajaksi voidaan valita opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen tai varajäsen. Puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tekninen lautakunta hyväksyy merkittävät puisto-, silta-, tunneli-, venesatama- ja urheilupuistojen suunnitelmat. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti lisäys, jonka mukaan kaupunginhallitus kehottaa valmistelemaan toimintamallit konsernipalvelujen toiminnan ohjauksesta sekä johtavien viranhaltijoiden valinnoista kaupunginhallitukselle syyskuun loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus hyväksyi Espoon vanhusneuvoston toimintasäännön siten muutettuna, että vanhusneuvostoon valitaan 8 eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen edustajan ja 4 asiantuntijaedustajan lisäksi 4 kaupunginhallituksen asettaman paikkajakotoimikunnan nimeämää jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kaupunginhallitus päätti Kalajärvenkallion asemakaavan hyväksymisestä Kalajärvellä. Asemakaavan mukainen asuntorakentaminen ei ulotu suojelualueille ja se noudattaa vahvistetun yleiskaavan mukaisia asuinaluerajauksia. Alueelle on laadittu Kalajärvenkallion ja Kalajärvenrannan hulevesirakenteiden rakennettavuustarkastelu ja Kalajärven itärannalle on laadittu vesihuollon yleissuunnitelma. Tavoitteena on rakentaa korkeatasoinen, luonnonläheinen omakotialue, joka tukeutuu Kalajärven keskuksen palveluihin.

Valtuustoaloitevastauksiin ilmaisista joukkoliikennematkoista koululuokkien retkille päätettiin lisäys, jonka mukaan Espoon kaupunki pyytää HSL:n hallitusta valmistelemaan selvityksen asian toteuttamismahdollisuuksista ja kustannuksista koko HSL-alueella.

Kaupunginhallitus kuuli myös kolme selostusta Espoon kaupunginteatterin tilojen sijoittamisesta kulttuurikeskuksen yhteyteen, kaupungintalon ja virastokeskuksen kehityspoluista sekä kaupungin sisäisestä valvonnasta.

Muut asiat päätettiin esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja