Suurpelto I, 330400

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden kaupunkimaisen asuin- ja työpaikka-alueen, siihen liittyvien liike- ja palvelutilojen sekä viheralueiden toteuttaminen Kehä II:n länsipuolelle. Uudisrakentamisen kokonaisuus liitetään maisemallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Asuinalueilta järjestetään hyvät yhteydet Keskuspuistoon. Suunnittelun aikana selvitetään mahdollisuudet muuttaa nykyinen asemakaavan suuntaisliittymävaraus Kehä II:lla eritasoliittymäksi. Toinen yhteys kaupungin katuverkkoon järjestetään alueelle Ylismäentien kautta.