Suurpelto IV, 330900

Alueelle kaavoitetaan Suurpellon suunnittelutavoitteiden pohjalta Nihtisillan kokonaisuuteen ja kulttuurimaisemaan sovittaen kaupunkimaiseksi asuinalueeksi. Alueelle sijoitetaan myös toimitiloja, palveluja ja virkistysalueita toimintoineen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta ehdotti 17.1.2012 asemakaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunginhallitukselle.   Alueen keskeisimmät kokoojakadut ja kunnallistekniikan rakentamiseen tarvittavat yleiset alueet sisältävä Kyläsepäntien-kaava (330800) tuli lainvoimaiseksi 22.5.2019.

Kaupunginhallitus palautti Suurpelto V:n asemakaavan muilta osin valmisteluun 25.3.2019. Pohjoiseen Suurpeltoon on tavoitteena laatia kaavarunko, jonka pohjalta asemakaavojen suunnittelu ja hyväksymiskäsittely etenee todennäköisesti vaiheittain useampana kaava-alueena.  ​ Kaavojen hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimuksia.

​Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku