Suurpelto IV, 330900

Alueelle kaavoitetaan Suurpellon suunnittelutavoitteiden pohjalta Nihtisillan kokonaisuuteen ja kulttuurimaisemaan sovittaen kaupunkimaiseksi asuinalueeksi. Alueelle sijoitetaan myös toimitiloja, palveluja ja virkistysalueita toimintoineen.

Kaupunginhallitus palautti Suurpelto IV:n asemakaavan muilta osin valmisteluun 25.3.2019. Pohjoiseen Suurpeltoon on tavoitteena laatia kaavarunko, jonka pohjalta asemakaavojen suunnittelu ja hyväksymiskäsittely etenee todennäköisesti vaiheittain useampana kaava-alueena.  ​ Kaavojen hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimuksia.

 Alueen keskeisimmät kokoojakadut ja kunnallistekniikan rakentamiseen tarvittavat yleiset alueet sisältävä Kyläsepäntien-kaava (330800) tuli lainvoimaiseksi 22.5.2019.

​Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku