Suurpelto IV, 330900

Alueelle kaavoitetaan yleiskaavan pohjalta asuntoja, toimitiloja, julkisia palveluja sekä virkistysaluetta. Kaupunkisuunnittelulautakunta on ehdottanut kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunginhallitukselle. Kaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimuksia.