Suurpelto II 330502

Tutkitaan rakentamattoman toimistokorttelin 21045 muuttamista asuinrakentamiseen.  Suunnittelussa huomioidaan kaupunkikuvallisesti merkittävä sijainti, maisemalliset lähtökohdat ja Ylismäentien liikenteen aiheuttamat rajoitukset.