Suurpelto

Päivitetty 16.10.2019

Suurpellon puistokaupunkia rakennetaan Kehä II:n ja Keskuspuiston väliin tavoitteina kestävä kehitys, elinikäinen oppiminen, uudet palvelukonseptit, kansainvälisyys ja perhekeskeisyys. Opinmäen elinikäisen oppimisen keskus on valmistunut vuonna 2015 ja ostoskeskuksen ensimmäinen vaihe 2017. Alueella on alueellinen jätekeräysjärjestelmä ja asuintaloissa palvelueteiset.

Suurpellon kehittämisestä ja rakentamisesta laajemmin saa tietoa Suurpelto-projektin kotisivuilta.

Suurpellon rakentamista ohjaavat korttelisuunnitelmat rakennuslupavaiheen suunnittelua varten löytyvät aineistopankista. Hankkeeseen ryhtyvän tulee varautua esittämään projektiryhmässä kehittämissuunnitelma ennen rakennusluvan myöntämistä.

ASEMAKAAVOITUS

Suurpellon keskustan ensimmäiset asemakaavat ( ja ovat vahvistuneet vuonna 2006 ja puistokatuakselin länsipuoli on pitkälti rakentunut tai rakenteilla. -asemakaava (ns. Henttaanlaakson alue) on lainvoimainen ja sen toteutussuunnittelu on meneillään.

Puistokatuakselin itäpuolella lähellä Kehä II:stä olevia asemakaavoja muutetaan toimistopainotteisista asumispainotteisemmiksi.  Tällä alueella on useita eri vaiheissa olevia asemakaavanmuutoksia kuten esimerkiksi Suurpelto I, 330404 ja Kokinniitty, 330408. Myös Kehä II:n itäpuolella Nygrannaksessa laaditaan asemakaavaa.

Suurpellon pohjoisosissa on vireillä suuria asuinrakentamispainotteisia asemakaavoja (mm. Suurpelto IV, 330900 ja Suurpelto V, 330700).  Suurpellon pohjoisosan keskeisimmät kokoojakadut asemakaavoitetaan ) asemakaavassa.