Rantamäenpolku, 311108

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa liikerakennusten ja autopaikkojen korttelialue asuinkäyttöön.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 22.2.–23.3.2021. Tutustu aineistoon sivulla Valmisteluvaihe.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa syksyllä 2021.

Asemakaavoituksen kulku