Puolarintie, 322500

Asemakaavan tavoitteena on yleiskaavan ja osin asemakaavan mukaisen Ylismäentien ja Puolarintien yhdistävän kadun valmiiksi kaavoittaminen. Suunnittelussa huomioidaan virkistys- ja luontoarvot.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 23.3.–23.4.2020. Tutustu aineistoon sivulla Valmisteluvaihe. Sivulla voit myös katsoa esittelyvideon. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta loppuvuodesta 2021. 

Asemakavoituksen kulku

Puolarintien kaavahankkeeseen liittyy aiemmin laadittu Olarin ja Puolarin alueen kehityskuva-työ  Puolari-Olari-kehityskuva -työssä tarkasteltiin laajemmin Puolarin ja Olarin alueen maankäyttöä, mutta Puolarintie 322500 -kaavahanke koskee vain yleiskaavan mukaista pääkatuyhteyttä sekä ympäröiviä yleisiä alueita.