Puolarintie, 322500

Asemakaavan tavoitteena on yleiskaavan ja osin asemakaavan mukaisen Ylismäentien ja Puolarintien yhdistävän kadun valmiiksi kaavoittaminen. Suunnittelussa huomioidaan virkistys- ja luontoarvot.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 23.3.–23.4.2020. Tutustu aineistoon sivulla Valmisteluvaihe. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2020.

Voit katsoa esittelyvideon sivulla Valmisteluvaihe

Koronainfo kevät 2020

Asukastilaisuus on peruttu koronakriisin vuoksi. Mahdollisesti syksyllä asemakaavaehdotuksen nähtävilläolon yhteydessä järjestetään asukastilaisuus.​

Asemakaavoituksen kulku

Puolarintien kaavahankkeeseen liittyy aiemmin laadittu Olarin ja Puolarin alueen kehityskuva-työ  Puolari-Olari-kehityskuva -työssä tarkasteltiin laajemmin Puolarin ja Olarin alueen maankäyttöä, mutta Puolarintie 322500 -kaavahanke koskee vain yleiskaavan mukaista pääkatuyhteyttä sekä ympäröiviä yleisiä alueita.