Piispanportti (Kalapuisto), 312401

Tavoitteena on mahdollistaa Matinkylän elä ja asu -seniorikeskuksen rakentaminen Kalapuiston pohjoispuolelle hyvien palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien ääreen. Voimassa olevan asemakaavan mukainen uimahalli ei ole toteutunut.

asemakaavaluonnoksessa uimahallille on esitetty uutta paikkaa Suomenlahdentien pohjoispuolelle.