Olarin kivijalkatilojen käyttötarkoitusten muutokset asunnoiksi

Valtuusto toivoi päätöksessään 18.8.2014, että kokeiluun liiketilojen muuttamiseksi asuinhuoneistoiksi esimerkiksi Olarin alueella ryhdytään mahdollisimman pian ja, että liiketilojen muuttamista asunnoiksi edistetään kaikin tavoin muuttamalla rakennusvalvonnan menettelytapoja ja poikkeuslupakäytäntöjä.