Mattliden, 311900

Tutkitaan asemakaavoittamattoman alueen maankäyttömahdollisuudet Gräsanlaakson kadun länsipuolella, Gräsanlaakson ja Nelikkotien risteyksen pohjoispuolella. Alueella sijaitsee Mattlidenin ruotsinkielinen koulukeskus.ja tarpeettomaksi käynyt joukkoliikenteen pintavaraus.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Mattlidenin koulukeskuksen kehittyminen, Länsiväylän tiesuunnitelman toteuttaminen ja täydennysrakentaminen Matinsolmun lounaispuolelle.

Kaavan nimi muuttui vuonna 2017, entinen nimi oli Matinsyrjä.Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 8.1.2018 – 6.2.2018. Tutustu valmisteluaineistoon sivulla .Valmisteluvaihe. Ehdotus on mahdollisesti tulossa nähtäville kevätkaudella 2021.

Asemakaavoituksen kulku