Matinkylän ja Olarin alueinventoinnit

Matinkylän ja Olarin keskeisille alueille on laadittu kulttuuriympäristöselvitykset.
 

Työssä selvitettiin, miten Matinkylän ja Olarin alkuperäiset, 1960- ja 1970-lukujen suunnitteluperiaatteet ovat toteutuneet. Tavoitteena oli tunnistaa merkittävimmät osakokonaisuudet ja yksittäiset kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat kohteet ja rakennukset. Selvityksissä alueet on inventoitu ja arvotettu ja niille on laadittu kehittämisperiaatteet. Niissä korostetaan tekijöitä, jotka vahvistavat alueiden identiteettiä ja ominaisleimaa.

Matinkylän ja Olarin vanhimmille keskeisille alueille on laadittu kummallekin omat, erilliset selvityksensä.

Selvitykset koostuvat kolmesta osasta: Inventointi, arvotus ja kehittämisperiaatteet.

  • Selvitys on kulttuurihistoriallinen näkökulma, joka otetaan yhtenä näkökulmana huomioon alueiden asemakaavamuutoksissa, kunnostamisessa tai kehittämisessä.
  • Inventointi kertoo alueiden historiasta kokonaisuuksina, aihepiireittäin ja yksittäisistä kohteista.
  • Arvotus tuo esiin alueiden vaalittavia ominaispiirteitä.
  • Kehittämisperiaatteet ohjaavat alueiden tulevaisuuden suunnittelua alueiden arvokkaimmat osat säilyttäen.