Maapallonkuja, 322023

Liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi Kuitinmäessä.

Kaksikerroksinen liike- ja toimistorakennus on tarkoitus purkaa ja on esitetty kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon rakentamista sen tilalle. Suunnitelmaa havainnollistaa päivittyvä viitesuunnitelma.

Maapallonkujan katualueelle on mahdollista toteuttaa jalankulkuyhteys.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavan
Päätökseen voit tutustua kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat

Asemakaavoituksen kulku