Lillhemtinpiha, 331003

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä

29.6.–25.8.2020.  Nähtävilläoloaikana voit antaa mielipiteen suunnitelmasta. ​

Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi? ​ Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen selvitysten, palautteen ja neuvottelujen pohjalta.