Lillhemtinpiha, 331003

Julkisten rakennusten korttelialue muutetaan asuinrakennusten korttelialueeksi. Uudisrakentaminen suunnitellaan paikallishistoriallisesti arvokkaat rakennukset huomioiden.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 29.6.–25.8.2020. Tutustu aineistoon sivulla Valmisteluvaihe. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta talvella 2020.

Asemakaavoituksen kulku