Kyläsepäntie, 330800

Kyläsepäntien asemakaava käsittää Suurpelto IV:n ja  Suurpelto V:n asemakaava-alueiden keskeisimmät kokoojakadut ja kunnallistekniikan rakentamiseen tarvittavat yleiset alueet. Hyväksymiskäsittelyyn kaavat etenevät erillisinä kaava-alueina: 

Näiden alueiden toteutus luo edellytykset merkittävälle määrälle asuin- ja työpaikkarakentamista Suurpellon pohjoisosassa. Kaava mahdollistaa rakentamisen vaiheistamisen ja joukkoliikenteen runkoverkon kehittämisen laajemmallakin alueella. 

Kaava on lainvoimainen.

Asemakaavoituksen kulku