Koukkuniemi, 311308

Koukkuniementien varressa olevan kaava-alueen käyttötarkoitus muuttuu. Yleisten rakennusten kortteli-, pysäköinti- ja puistoalueita suunnitellaan asuinkerrostalojen ja asuinpientalojen korttelialueeksi. Kaavatyössä huomioidaan luontoarvot sekä jalankulun ja pyöräilyn reitit.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 6.3.–4.4.2017. Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta keväällä 2021.

Asemakaavan aluenumero on muuttunut. Aiempi aluenumero oli 311306.

Asemakaavoituksen kulku