Koronakulma II, 322024

Liike- ja toimistokortteli ja pieni puistoalue muutetaan asuinrakentamiseen. Kivijalkaan sijoitetaan liiketilaa ja pysäköinti sijoitetaan pihakannen alle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 23.11.–22.12.2020. Tutustu aineistoon sivulla Valmisteluvaihe. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2021.

Asemakaavoituksen kulku