Komeetta, 322031

Asemakaavassa tonttien käytöstä laaditaan useita vaihtoehtoja, joista osassa tutkitaan Komeetan koulurakennuksen muuttamista ja laajentamista päiväkotikäyttöön ja osassa rakennuksen purkamista ja uuden päiväkotirakennuksen rakentamista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 23.3.–23.4.2020. Tutustu aineistoon sivulla Valmisteluvaihe.

Asemakaavoituksen kulku