Komeetta, 322031

Asemakaavaa tarkistetaan. Asemakaavassa tonttien käytöstä laaditaan useita vaihtoehtoja. Tavoitteena on saada alueelle päiväkoti sekä suomen- että ruotsinkieliielle lapsiryhmille.

Asemakaavan tulee mahdollistaa Komeetan kouluna tunnetun rakennuksen

  1. säilyminen tai
  2. rakennuksen muuttaminen ja laajentaminen Komeetan päiväkodin ja Olarin uuden ruotsinkielisen päiväkodin käyttöön tai
  3. rakennuksen purkaminen ja uuden rakennuksen rakentaminen em. päiväkotien käyttöön.

Kaupunkisuunnittelulautakunta (KSL) hyväksyi 28.4.2021 kaavamuutoksen.

Asemakaavoituksen kulku