Komeetanrinne, 322025

Alue oli valmisteluvaiheessa osana Koronakulma, 322021- kaavaa. Koronakulman osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 18.4.–18.5.2016. Kaavoitus on jakautunut OASin nähtävillä olon jälkeen näiden kahden kaavan välillä.

Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi?

Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2019.