Komeetanrinne, 322025

Kuitinmäentien ja Piispansillan risteyksen luoteispuolella muutetaan toimistorakennusten korttelialuetta ja lähivirkistysaluetta keskustamaiseksi asuinkerrostalojen korttelialueeksi katutason liike- ja
toimistotiloineen.

Kaavan nähtävilläolo on päättynyt ja se etenee hyväksymiskäsittelyyn. Arvioitu hyväksymiskäsittely on keväällä 2020.

Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku