Komeetanrinne, 322025

Kuitinmäentien ja Piispansillan risteyksen luoteispuolen kaava-aluetta muutetaan  keskustamaiseksi asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tähän sallitaan katutason liike- ja toimistotilat.

KKaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavaehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ehdotukseen voi tutustua sivulla Hyväksyminen.

Asemakaavoituksen kulku