Kirjakatu, 330504

Asemakaavaa muutetaan niin, että rakentumattomaan asuinkortteliin voidaan rakentaa asuinkerrostaloja.

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä. Aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää kaavan valmisteluaineiston. Se tulee nähtäville arviolta vuoden 2021  aikana

Asemakaavoituksen kulku