Avaruuskatu, 322030

Asemakaavoituksella muutetaan korttelien käyttötarkoitus. Tonteille tullaan sallimaan asuinkerrostalojen ja päiväkodin rakentaminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 15.6.–12.8.2020. Tutustu aineistoon sivulla Valmisteluvaihe. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta keväällä 2021.

Asemakaavoituksen kulku