Auringonkatu, 322029

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tehostaa Olarinkadun ja Auringonkadun risteyksessä sijaitsevien pientalotonttien käyttöä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 18.11.–18.12.2019. Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe

Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2020 tai alkukeväästä 2021.
 

Asemakaavoituksen kulku