Tammimäenpolku, 151102

Päivitetty 1.3.2019

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kiinteistörakenteen selkeyttäminen muuttamalla käyttötarkoitusalueiden rajoja. Kaavamuutos mahdollistaa tonttijaon muuttamisen ja tarkoituksenmukaisten tonttien muodostamisen.

Kaavan nimi on muuttunut osallistumis- ja arviointisuunnitelman nävilläolon jälkeen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä nimellä Lippajärvi-Tammimäki.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavan. Päätökseen voit tutustua kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku