Tammimäenpolku, 151102

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kiinteistörakenteen selkeyttäminen muuttamalla käyttötarkoitusalueiden rajoja. Kaavamuutos mahdollistaa tonttijaon muuttamisen ja tarkoituksenmukaisten tonttien muodostamisen.

Kaava on lainvoimainen.

Asemakaavoituksen kulku