Säterinkallionkulma (Linnoitustie), 118000

Asemakaavalla tiivistetään kaupunkirakennetta tulevan Raide-Jokerin pysäkin vierellä lähellä Leppävaaran palveluita. Säterinkallionkulman kaupunkikuvasta tulee ilmeeltään tiivis ja urbaani.

Uudet asuinkorttelit perustuvat perinteiseen kaupunkikorttelimalliin, jossa kerrostalot seuraavat katulinjaa ja kortteleiden keskelle jäävät suojaisat sisäpihat. Uudet korttelit suojaavat Säterinmetsän asuinaluetta liikenteen meluhaitoilta. Rakenne on tiiviimpi Linnoitustien vierellä ja väljenee Säterinmetsän suuntaan.

Uusi kävelylle ja pyöräilylle varattu katu, Linnoitusraitti, yhdistää Säterinmetsän Raide-Jokerin pysäkkiin. Pohjoisessa Säterinkallion metsäalue liittyy Kaivomäen ja Palokaivonpuiston virkistysaluekokonaisuuteen.

Kaavahankkeen toteuttaminen edellyttää maankäyttösopimusta.