Kaavaehdotus, Säterinkallio II

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii selvitysten ja erilaisten neuvottelujen jälkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman pohjalta kaavaehdotuksen.Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 31.8.2016 kaavaehdotuksen nähtäville.

Ehdotus on nähtävillä 19.9.–17.10.2016.

Missä nähtävillä, miten voi vaikuttaa?

Kaavaehdotus pidetään nähtävänä teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa määräajan (14 päivää/1 kuukausi). Siihen voi tutustua myös näillä kaupungin verkkosivuilla ja lähimmässä Espoon yhteispalvelupisteessä (ei Espoon keskus).

Nähtävilläolon aikana osalliset voivat jättää muistutuksen kaavaehdotuksesta kaupunkisuunnittelulautakunnalle kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä.

============

Tutustu tarkemmin semakaavoituksen kulkuun