Puistomäki, 131004

Asemakaavoituksessa yleisten rakennusten kortteli ja osa puistoa muutetaan pientaloalueeksi. Vanhat suojellut rakennukset suojellaan edelleen ja suurin osa puistosta säilyy ennallaan. Osoite Puistomäki 3 ja 4.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 6.4.–8.5.2020. Tutustu aineistoon sivulla Valmisteluvaihe.

Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2020.

Asemakaavoituksen kulku