Nihtisilta, 130133

Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa alueen käyttötarkoitus asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä korottaa rakennusoikeutta ja suurinta sallittua kerroslukua (Nihtisillankuja 2). Alue on nykyisin liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue (KTY) ja se muutetaan  asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).

Kaava on lainvoimainen.

Asemakaavoituksen kulku