Mäkkylänkuja, 116201

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 9.3.–7.4.2020. Nähtävilläoloaikana voit antaa mielipiteen suunnitelmasta. 
 
Hankesivun kuva, oas
 
Mitä seuraavaksi? 
Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen.  Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2020.