Mäkkylänkuja, 116201

Nykyisin koulukäytössä olevalle alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 9.3.–7.4.2020. 

Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe

Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2020. 

Asemakaavoituksen kulku