Mäkkylä I, 111907

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uutta kerrostalorakentamista Mäkkylään Adjutantinkadulle. Tontilla nykyisin sijaitseva 5-kerroksinen toimistorakennus puretaan.

Kaava on hyväksytty kaupunginhallituksessa.

Päätökseen voi tutustua kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku