Lillklobbinpelto, 130219

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden sähköaseman sijoittuminen Turunväylän läheisyyteen Nuijalassa (osoitteessa Nuijalantie 9b) .

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavan. Päätökseen voi tutustua kohdassa Päätökset ja pöytäkirjat. Kaava-aineistoon voi tutustua sivulla Hyväksyminen.

Asemakaavoituksen kulku