Leppävaaran visio

Vision laadinnan tavoitteet on kirjattu elokuussa 2016  järjestetyn kaupunkisuunnittelulautakunta-seminaarin perusteella. Päällimmäiset tavoitteet ovat

  • Leppävaaran keskustaa halkovien väylien jakavan vaikutuksen vähentäminen,
  • Pohjois- ja Etelä-Leppävaaran kaupunkikuvallinen sekä toiminnallinen tasapainottaminen sekä
  • voimakkaasti kehittyvän Perkkaa-Vermo alueen luonteva liittäminen osaksi aseman seudun ydinkeskustaa.

Joukkoliikenteen palvelutason kehittäminen on yksi merkittävimmistä suunnittelutavoitteista. Kaikkiaan keskustaa kehitetään väylistä ja voimakkaasta tiivistämisestä huolimatta ihmisläheisempään suuntaan:

Leppävaara saa oman kävelykeskustan ja siihen liittyvää jalankulku- sekä pyöräilyverkosta kehitetään ponnekkaasti.

65 000 asukkaan Leppävaara on Espoon väkirikkain suuralue. Leppävaaran kaupunkirakenne on sekoitus eri aikakausien asumista, palveluita sekä työpaikkoja. Tavoitteena on ollut yhdistää vanha ja uusi keskusta toiminnallisesti sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksin. Leppävaaran ajoneuvoliikenteen sujuvuus on haaste. Myös Leppävaaran kasvupaineet ja odotukset ovat suuret.

Lue lisää hankesivulta: Leppävaaran keskus, 110617