Leppävaaran urheilukeskus, 118200

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden urheiluhallin rakentaminen Leppävaaran urheilupuiston itäosaan muiden urheilupuiston toimintojen yhteyteen. Samalla myös urheilupuiston sisäisiä yhteyksiä sekä muita järjestelyitä selvennetään.

Valtuusto on hyväksynyt kaavan. Päätökseen voi tutustua kohdassa Päätökset ja pöytäkirjat. Kaava-aineistoon voi tutustua sivulla Hyväksyminen.

Asemakaavoituksen kulku