Leppävaaran urheilukeskus, 118200

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden urheiluhallin rakentaminen Leppävaaran urheilupuiston itäosaan muiden urheilupuiston toimintojen yhteyteen. Samalla myös urheilupuiston sisäisiä yhteyksiä sekä muita järjestelyitä selvennetään.