Kaavaehdotus

Kaava on lainvoimainen.

Tutustu tämän sivun yläsivuun: Leppävaaran liikekeskus (Raide-Jokeri Alberganpromenadi) 115604

============

Kaupunkisuunnittelukeskus laati kaavaehdotuksen, jonka Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 8.6.2016 nähtäville.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 15.8.–13.9.2016.

Missä nähtävillä, miten voi vaikuttaa?

Kaavaehdotus pidetään nähtävänä teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa määräajan. Siihen voi tutustua myös näillä kaupungin verkkosivuilla ja lähimmäaaä Espoon yhteispalvelupisteessä (ei Espoon keskus)

Nähtävilläolon aikana osalliset voivat jättää muistutuksen kaavaehdotuksesta kaupunkisuunnittelulautakunnalle kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä.

============

Tutustu tarkemmin asemakaavoituksen kulkuun