Leppävaaran keskus, 110617

Leppävaaran keskustaa kehitetään tehokkaana, toiminnallisesti monipuolisena ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena keskustaympäristönä. Jalankulkua radan yli kehitetään sujuvaksi, unohtamatta ylitysalueita radan molemmilla puolilla.

Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta keväällä 2020. 

Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat. 

Asemakaavoituksen kulku