Leppävaaran kartano, 133200

Karakalliossa Leppävaaran kartanon rakennusten ja Rastaspuiston asuinalueen välille suunnitellaan asemakaavaa.  Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uusi kaupunkikuvallisesti kylämäinen pientaloalue, lisäksi ratsastuskoulun toiminta mahdollistetaan asemakaavalla. Asemakaavassa huomioidaan kulttuurihistorialliset, -maisemalliset sekä luontoarvot.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  sekä siihen liittyvä valmisteluaineisto nähtävillä 12.11.–12.12.2018. Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe

Koronainfo kevät 2020

Kaavaehdotuksen arvioidaan olevan nähtävillä syksyllä 2020. Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilan jatkuessa asukastilaisuus järjestetään tarvittaessa etäyhteyksin.

Asemakaavoituksen kulku

.