Leirimetsänrinne, 118300

Asemakaavalla tiivistetään kaupunkirakennetta tulevan Raide-Jokerin pysäkin vierellä lähellä Leppävaaran palveluita. 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavan. Päätökseen voit tutustua kohdassa Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku