Laaksolahti II, 140308

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kahden pientalotontin lohkominen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 23.3.–23.4.2020. Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe. Kaavaehdotus asetaan nähtäville arviolta syksyllä 2020.

Asemakaavoituksen kulku