Kilonpuisto IA, 132204

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 4.2 -5.3.2019.

Nähtävilläoloaikana voi antaa mielipiteen suunnitelmasta.

Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi?

Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen.Kaavahankkeen tarkempaa aikataulua ei ole määritelty.