Kera, 130140

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 18.9.–17.10.2017.Hankesivun kuva, oas

OASin jälkeen kaavoitusta jatketaan kolmessa osassa (alueet: tämä kaava, 130140, Karapelto, 130516 ja Karamalminrinne, 130517).            

Asukastilaisuudet

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 9.5.2017  asemakaavoituksen lähtökohdista ja tavoitteista, esillä oli kaavarunko. Tästä järjestettiin ensimmäinen asukastilaisuus.

Toinen asukastilaisuus, suunnittelijoiden tapaaminen, oli OAS:n nähtävillä olon aikana.

Mitä seuraavaksi? 

Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen.  Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2019.