Keran asemakaavoitus, suunnittelijoiden tapaaminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.9.2017 klo 7.00

Keran asemakaavamuutoksesta pidettiin 20.9.2017 Kilon koululla suunnittelijoiden tapaaminen, jonne saapui noin 50 henkilöä.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta suunnitelmista olivat kertomassa aluearkkitehti Tiina Piironen, arkkitehti Teija Patrikka, maisema-arkkitehti Katariina Peltola, suunnittelupäällikkö Tarja Pennanen (liikennesuunnittelu) ja Keran projektijohtaja Pekka Vikkula. Paikalla olivat myös Espoon kaupungilta projektikoordinaattori Mervi Romppanen ja vuorovaikutussuunnittelija Anna Suihko.

Asukastilaisuus, Kilon koululla

Teollisuus- ja logistiikkatoiminnot ovat siirtymässä pois Keran alueelta ja Keraa kehitetään uudeksi kaupunkimaiseksi ja kerrostalovaltaiseksi paikalliskeskukseksi omine kouluineen ja puistoineen. Alueen keskusta rakentuu aseman lähiympäristöön. Uusi alue tulee tukeutumaan jalankulkuun ja pyöräilyyn sekä joukkoliikenteeseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 18.9.2017–17.10.2017. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 17.10.2017 klo 15.45 mennessä osoitteella: Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. Kaavan nimi sekä alue- ja asianumerot (Kera, alue 130140, 1683/2017) on mainittava. Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä suunnittelijoihin, joiden yhteystiedot löytyvät hankesivulta.

Tapaamiseen osallistuneita kiinnosti, miten suunnittelussa oleva alue liittyy pientaloalueisiin ja miten korkeita suunnittelut rakennukset tulevat olemaan. Samoin haluttiin kuulla, miten nopeasti aluetta rakennetaan ja mistä työ aloitetaan. Myös tulevat palvelut ja liikkumisjärjestelyt herättivät kysymyksiä ja samalla haluttiin tietää aiheuttaako suunniteltu pikaraitiotie melua. Nihtitien viereisen maavallin toivottiin säilyvän. Paikanhistorian toivottiin linkittyvän suunniteltavaan alueeseen ja historian elementtien myös näkyvän alueella. Lisäksi pidettiin tärkeänä taiteen tuomista alueelle ja laadukasta aluerakentamista. Tilaisuus päättyi klo 19.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy hankesivulta.

Hankesivulle, Kera, 130140

Mervi Romppanen, kaupunkisuunnittelukeskus