Keran asemakaavoitus, asukastilaisuus

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
21.6.2017 klo 7.00

Sellon kirjaston aulaan saapui maanantaina 19.6.2017 noin 20 ihmistä kuulemaan ja keskustelemaan Keran suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Kai Lintunen toimi puheenjohtajana ja avasi tilaisuuden. Alueen maankäytöstä, liikenteestä ja viherympäristöstä olivat kertomassa Leppävaaran aluearkkitehti Tiina Piironen, suunnittelupäällikkö Tarja Pennanen ja maisema-arkkitehti Katariina Peltola. Projektinjohtaja Pekka Vikkula selosti Keran kehitysnäkymiä.  Paikalla oli myös vuorovaikutussuunnittelija Anna Suihko.

Tavoitteena on muuttaa Keran teollisuusalue kaupunkimaiseksi ja kerrostalovaltaiseksi paikalliskeskukseksi kouluineen ja puistoineen. Keran alueesta kehitetään elävää ja kaupunkimaista ympäristöä, jonka teollisuushistoriasta juontuva rosoinen, rouhea yleisilme yhdistää osa-alueita.

Kerasta on mahdollista kehittää hyvien joukkoliikennepalvelujen, hyvän jalankulun ja pyöräilyn verkoston, sekä sekoittuneen maankäytön rakenteen vuoksi, liikenteen ja liikkumisen kannalta kaupunginosa, jossa henkilöauton käytön tarve on vähäistä. Pääosin pysäköinti on keskitetty pysäköintilaitoksiin.

Puistot ja aukiotilasarjat toimivat alueen toiminnallisena ja kaupunkikuvallisena runkona. Tavoitteena on saada yhtenäiset viheralueet, joiden yhteyteen voisi osoittaa hulevesipuistoja.

Alueella tavoitellaan suurta uusiutuvan energia hyödynnettävyyttä ja korkeaa energiaomavaraisuusastetta. Palveluita on tarkoitus saada heti alkuvaiheesta lähtien, jolloin olemassa olevia rakennuksia voidaan hyödyntää. Aluetta suunnitellaan tulevaisuuden kaupunkina, jossa palveluita ja erilaisia liikkumismuotoja voidaan ottaa käyttöön. Kera voisi olla kiertotalouden esimerkkialue.


Keran asemakaavarunko -suunnitelmassa, jonka ovat laatineet Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, Trafix Oy , Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy, Vahanen Environment Oy, Infrakonsultointi Henry Lindgren, SkenariosLabs Oy ja Demos Effect Oy, on kattavasti kerrottu Keran suunnitelmista. Tilaisuudessa esitetty aineisto on luettavissa kaupungin nettisivulla ao. hankkeen kohdalla kuten myös Keran asemakaavarunko -suunnitelma.

Vuorovaikutus asukkaiden ja suunnittelijoiden välillä jatkuu suunnitelmien edetessä.  Alueen suunnittelu ja rakentuminen toteutuu vaiheittain ja on pitkä prosessi.

Asukastilaisuus Sellon kirjaston aulassa

Tilaisuudessa kirjattuja asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä:

 • Pysäköinnissä käyttöön pysäköintitalot, uusia ratkaisuja, yhteiskäyttöautot
 • Estettävä villi pysäköinti
 • Keran alue rakentuu pitkän ajan kuluessa. Miten huolehditaan rakentamisesta johtuvat haitat: pöly- ja melusaasteet? Toivotaan, että rakentaminen tapahtuisi inhimilliseen aikaan. 
 • Voisiko Niittykummun tapaan hyödyntää kapselikauppaa?
 • Maalämmön käyttö energiaratkaisuissa
 • Kouluja tarpeeksi
 • Millaisia puistoja suunnitellaan (näkyykö historia), hyödynnetäänkö hulevesiä esim. hulevesikanavat
 • Nihtimäen alueelle toivottiin ajoyhteyttä kahdesta eri suunnasta turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi. Läpiajoliikennettä ei kuitenkaan tulisi muodostua. Sovittiin, että alueen liikennejärjestelyitä tutkitaan kaavoituksen yhteydessä.
 • Kunnolliset pyöräväylät, mallia voisi ottaa Hollannista. Laadukkaat pyöräkadut.
 • Miten suhteutetaan asukasmäärät ja rakentaminen. Miten tiivistä rakentamista on tulossa?
 • Kuinka paljon maanomistajia on alueella ja miten he suhtautuvat suunnitelmiin?
 • Saako aineistot luettaviksi ja voiko niitä jakaa?

Tilaisuuden lopussa yksi asukas toivoi, että Kera suunnitellaan niin hyvin, että jälkipolvet voivat olla ylpeitä Keran omaleimaisuuden säilymisestä. Kai Lintusen oli helppo yhtyä tähän ajatukseen päättäessään tilaisuuden kello 19.

Asukastilaisuus 19.6.2017, esitys (pdf, 6419 Kt)

Asemakaavarunko (pdf, 37849 Kt)

Hankesivulle, Kera, 130140

Anna Suihko, kaupunkisuunnittelukeskus