Kera, 130140

Keran keskeisen alueen asemakaavoituksen tavoitteena on muodostaa Kerasta kaupunkimainen uusi iso paikalliskeskus, jossa kerrostalot ja koulut sijoittuvat Keran aseman molemmin puolin.

Keralle osoitetaan selkeä ja tiivis keskusta.Teollisuus- ja logistiikkatoiminnot ovat siirtymässä pois Keran alueelta ja alue muuttuu uudeksi paikalliskeskukseksi. Alueella on tulevaisuudessa tehokas joukkoliikenne, runsaasti työpaikkoja ja asuminesta kerrostaloissa. 

 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavaehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ehdotukseen voi tutustua sivulla Hyväksyminen.

Asemakaavoituksen kulku