Kellarimäki-Friisinmäki, 130307

Asemakaavoituksen tavoitteena on muuttaa liikerakennusten korttelialuetta vähittäiskaupan suuryksikköä varten.

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä. Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää valmisteluaineiston. Se asetetaan nähtäville arviolta vuonna 2020.

Asemakaavoituksen kulku