Karapelto, 130516

Kaavoituksella mahdollistetaan hiipuvan teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistoalueen kehittyminen asuin- ja liikerakennusten keskustamaiseksi alueeksi Keran aseman pohjoispuolelle.

Tämä kaava oli valmisteluvaiheessa osana laajempaa Keran kaavaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 18.9.- 17.10.2017. Tutustu valmisteluaineistoon sivulla  Valmisteluvaihe.

Koronainfo kevät 2020

Kaavaehdotus tulee nähtäville arviolta alkukesällä 2021. Tällöin pidetään asukastilaisuus, jos Koronaviruksesta johtuva poikkeustila sen sallii.

Asemakaavoituksen kulku