Karamalminrinne, 130517

Kaavoituksella mahdollistetaan pääasiassa asuinrakentamista  Karaportin Nokian kampus alueen eteläosaan. Alue tukeutuu kehittyvään Keran keskusta-alueeseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen liittyvä kaavan valmisteluaineiso oli nähtävillä 18.9.–17.10.2017 osana Keran kaavaa. Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe

Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2020. 

Asemakaavoituksen kulku