Karakallion täydennysrakentaminen

Karakallion täydennysrakentamisselvityksen tavoitteena on mahdollistaa Karakallion kehittyminen osana tulevaisuuden Espoota sekä taata riittävä asukasmäärä alueella ja sitä kautta mahdollistaa alueen palvelutason säilyminen.

Suunnitelmassa on osoitettu laajamittaisen uudisrakentamista, jotta Karakallion imagoa saadaan vahvistettua ja palvelut turvattua tulevaisuudessa.

Viime vuoden ja tämän vuoden 2017 aikana on pidetty asukastilaisuuksia seuraavasti: 7.11.2016 asukastilaisuus Karakallion koulun ruokalassa, jossa myös järjestettiin 13.2.2017 työpaja Karakallion tulevaisuudesta sekä 30.5.2017 yhdessä asukkaiden kanssa käytiin läpi työpajan tuloksia Karatalon auditoriossa pidetyssä asukatilaisuudessa.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus kiittää karakalliolaisia aktiivisesta ja rakentavasta vuorovaikutuksesta täydennysrakennusvisiotyön kehittämisessä. Palautteen ja suunnitelmiin perustuvan tarpeen perusteella kaupunkisuunnittelukeskus käynnistää loppuvuodesta aluetta koskevan liikenneselvityksen, jossa tutkitaan tarkemmin visiotyössä esitettyjä liikenne- ja pysäköintiratkaisuita.