Karakallion täydennysrakentaminen

Kaavoittajien vetämä Karakallion täydennysrakentamisselvityksen tavoitteena on mahdollistaa Karakallion kehittyminen. Asukasmäärän tulee olla alueella riittävä, jotta palvelutaso pystytään säilyttämään.

Palvelujen turvaamiseksi suunnitelmassa on osoitettu uudisrakentamista. Samalla Karakallion imagoa saadaan vahvistettua. 

Yhteistyö

Vuosien 2016 ja 2017 aikana pidettiin asukastilaisuuksia seuraavasti:

  • 7.11.2016 asukastilaisuus Karakallion koulun ruokalassa, jossa myös järjestettiin
  • 13.2.2017 työpaja Karakallion tulevaisuudesta sekä 
  • 30.5.2017 yhdessä asukkaiden kanssa käytiin läpi työpajan tuloksia Karatalon auditoriossa pidetyssä asukatilaisuudessa.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus kiittää karakalliolaisia aktiivisesta ja rakentavasta vuorovaikutuksesta täydennysrakennusvisiotyön kehittämisessä.

Palautteen ja suunnitelmiin perustuvan tarpeen perusteella kaupunkisuunnittelukeskus käynnistää aluetta koskevan liikenneselvityksen, jossa tutkitaan tarkemmin visiotyössä esitettyjä liikenne- ja pysäköintiratkaisuita.