Jänismäki, 150806

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa rakentamattoman liike- ja toimistorakennusten korttelialueen 62063 käyttötarkoitus asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä korottaa rakennusoikeutta ja suurinta sallittua kerrosten lukumäärää.

Kaupunginhallitus hyväksyi Kiinteistö Oy Espoon Vanha Tienhaara 3:n ja Espoon kaupungin välsen maankäyttösopimuksen ja katualueen korvaamista koskevan sopimuksen.

Valtuusto on hyväksynyt kaavan. Päätökseen voit tutustua kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku