Jänismäki, 150806

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa rakentamattoman liike- ja toimistorakennusten korttelialueen 62063 käyttötarkoitus asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä korottaa rakennusoikeutta ja suurinta sallittua kerrosten lukumäärää.

Kaava on lainvoimainen.

Asemakaavoituksen kulku